O concello ten que tomar medidas conta o deterioro dos edificios


Edificio Telefónica

Os desprendementos dos edificios, así como as vallas nas rúas, estanse convertendo en habitual e crónico. O concello ten que tomar medidas.

Pasear por algunhas rúas da Estrada é unha carreira de obstáculos, nas que hai que sortear as vallas que nos apartan dos cascotes que se desprenden dalgúns edificios. Mais o anecdótico estase a converter en habitual e crónico e o concello debería tomar medidas para evitar que isto non vaia a máis.

O deterioro dalgúns edificios é notábel e moi evidente, como é o caso do edificio que ten Telefónica na Praza da Feira. Unha empresa como esta, que xera millóns de beneficios todos os anos, non pode permitírselle que teña o edificio nesas condicións.

O goberno municipal do PP ten que tomar medidas, mais alá de colocar as vallas para que os veciños e veciñas poidamos pasear sen perigo, porque estase xerando a sensación de que non se pode camiñar seguro polas rúas da Estrada, e iso non pode acontecer.

Por iso instamos ao goberno municipal a que, por un lado faga unha análise do estado dos edificios abandonados e controle se teñen pasado a ITE (Inspecció Técnica de Edificacións), obrigatoria para todos os edificios de máis de 50 anos; e por outro lado, o goberno municipal deberá elaborar unha ordenanza Ordenanza sobre conservación, rehabilitación e estado ruinoso das edificacións, como xa teñen noutros concellos.