Carta de Ramón Fernández Rico e compañeiros estradenses condenados a morte dirixida aos correlixionarios da Estrada e ás corporacións vindeiras

Gracias ao traballo feito pola Asociación Cultural Vagalumes, reproducimos a continuación a carta que Ramón Fernández, Alcalde da Estrada fusilado un 5 de xuño de 1937 polos fascistas, dirixiu a todos os veciños e veciñas do noso concello e ás corporacións vindeiras.

A día de hoxe, aínda non se ten materializado o desexo do alcalde e os concelleiros fusilados, para que a vila da Estrada adicara unha rúa aos “Mártires da Estrada

Read Article →