100 medidas para crear emprego en Galiza e na Estrada

O nacionalismo galego sitúa no primeiro plano do debate, tanto social como nas institucións, o problema do desemprego e da alarmante destrución de emprego que se está producir en Galiza e tamén na Estrada

Advertisements
Read Article →

Dirixir os plenos é responsabilidade do Alcalde

O Consello Local considerou que o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, é un instrumento legal máis que suficiente para ordenar o funcionamento das sesións plenarios

O Consello Local do BNG considera que construír un campo de fútbol non é o que necesitamos para saírmos da crise. O BNG pídelle ao Alcalde que convoque o Consello Económico e Social para consensuar co tecido socio-económico cales son as prioridades do noso Concello para saírmos da crise, e traballar por elas.

Read Article →